دوره آموزشی کالیگرافی

بعد از خرید فایل در پنل کاربری شما قرار میگیرد و به صورت دائمی به فایل دسترسی دارید

قیمت : 150,000 تومان

دوره آموزشی کالیگرافی

بعد از تماشای این دوره قادر خواهید بود انگلیسی را به صورت پیوسته بنویسید.

این دوره شامل :

  • آموزش 4 مدل مختلف کالیگرافی با براش
  • آموزش حروف جدا
  • آموزش حروف پیوسته
  • فرم های خام

می باشد.